Home » Categories » Email Services » HDSL Email Hosting

Hướng dẫn tạo chứ kỹ trang webmail

Hướng dẫn tạo chứ ký trong webmail của Vinastar.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản email của bạn, tại trang webmail: mail.domain.com (với domain là tên miền của bạn)

Bước 2: làm theo các bước hình bên dưới

Hướng dẫn tạo chứ kỹ trong email chuyên nghiệp

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn tạo chứ kỹ có hình ảnh trong Email hosting Roundcube
Viewed 119 times since Wed, Nov 9, 2016
Hướng dẫn tạo tài khoản email hosting
Viewed 100 times since Sat, Jul 30, 2016
Hướng dẫn tạo bản ghi MX Recode cho tên miền đề sử dụng Email
Viewed 82 times since Mon, Aug 1, 2016