Home » Categories » Email Services » HDSL Email Hosting

Hướng dẫn tạo chứ kỹ trang webmail

Hướng dẫn tạo chứ ký trong webmail của Vinastar.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản email của bạn, tại trang webmail: mail.domain.com (với domain là tên miền của bạn)

Bước 2: làm theo các bước hình bên dưới

Hướng dẫn tạo chứ kỹ trong email chuyên nghiệp

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.