Home » Categories » Website » Hướng dẫn quản trị website » Website Wordpress

Hướng dẫn quản lý Thông báo hiển thị trên website wordpress

Các website  Wordpress, sử dụng woocommerce sẽ có chức năng thông báo hiển thị ở trên cùng của website. 

Để tắt hoặc thay đổi thông báo này, các bạn truy cập theo hướng dẫn như hình bên dưới

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn quản lý MENU website wordpress
Xem 25 - Đăng ngày Tue, Apr 14, 2020