[Video] Hướng dẫn cài đặt mail công ty trên iPhone, iPad iOS 11 đến iOS 12.x

Video Hướng dẫn cài đặt mail công ty trên iPhone, iPad iOS 10 đến iOS 12.x

Việc xử lý e-mail trên thiết bị smartphone đang là nhu cầu của hầu hết người dùng. Bạn có thể check mail từ nhiều thiết bị khách nhau như Laptop, Tablet, Smartphone,…

Để có thể xem và gửi e-mail công ty trực tiếp trên điện thoại iPhone, bạn thao tác theo hướng dẫn thiết lập tài khoản email trên điện thoại iPhone - iOS.

Posted by: Đặng Văn Kiên - Thu, Dec 13, 2018 at 3:15 PM. This article has been viewed 3546 times.
Online URL: https://doc.vinastar.net/article.php?id=37

Powered by PHPKB Knowledge Base Software