Hướng dẫn đổi mật khẩu trên Mail Zimbra

Hướng dẫn thay đổi Mật khẩu Email!

Để thay đổi mật khẩu tài khoản Mail của bạn. bạn truy cập qua trình duyệt web (Chrome / IE...) bằng link webmail của bạn.

ví dụ: http://mail.vinastar.org hoặc http://mail.tên miền của bạn

 

 

Nếu máy tính của bạn cài đặt phần mềm diệt Virus, hấy bấm tiếp tục như hình dưới để vào website! 

Posted by: Đặng Văn Kiên - Tue, Jul 28, 2020 at 3:51 PM. This article has been viewed 79 times.
Online URL: https://doc.vinastar.net/article.php?id=78

Powered by PHPKB Knowledge Base Software