[Video] Hướng dẫn cài đặt mail công ty trên iPhone, iPad iOS 11 đến iOS 12.x


Video Hướng dẫn cài đặt mail công ty trên iPhone, iPad iOS 10 đến iOS 12.x

Việc xử lý e-mail trên thiết bị smartphone đang là nhu cầu của hầu hết người dùng. Bạn có thể check mail từ nhiều thiết bị khách nhau như Laptop, Tablet, Smartphone,…

Để có thể xem và gửi e-mail công ty trực tiếp trên điện thoại iPhone, bạn thao tác theo hướng dẫn thiết lập tài khoản email trên điện thoại iPhone - iOS.Article ID: 37
Created On: Thu, Dec 13, 2018 at 3:15 PM
Last Updated On: Thu, May 30, 2019 at 12:29 PM
Authored by: Đặng Văn Kiên [info@vinastar.net]

Online URL: https://doc.vinastar.net/article.php?id=37