Hướng dẫn đổi mật khẩu trên Mail Zimbra


Hướng dẫn thay đổi Mật khẩu Email!

Để thay đổi mật khẩu tài khoản Mail của bạn. bạn truy cập qua trình duyệt web (Chrome / IE...) bằng link webmail của bạn.

ví dụ: http://mail.vinastar.org hoặc http://mail.tên miền của bạn

 

 

Nếu máy tính của bạn cài đặt phần mềm diệt Virus, hấy bấm tiếp tục như hình dưới để vào website! Article ID: 78
Created On: Tue, Jul 28, 2020 at 3:51 PM
Last Updated On: Tue, Jul 28, 2020 at 3:51 PM
Authored by: Đặng Văn Kiên [info@vinastar.net]

Online URL: https://doc.vinastar.net/article.php?id=78