Hướng dẫn tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra


Vinastar hướng dẫn bạn đọc cách tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào webmail, chọn Preferences -> Chọn Filters -> Chọn New Filter

Tại cửa sổ Add Filter: nhập tên filter, Chọn chức năng Date – Before – Choose date -> Nhấn Ok khi xong

tao-bo-loc-filter-xoa-mail-cu-zimbra-vivunet-1

Bước 2: Tạo xong filter, nhấn Run Filter để chạy filter xóa mail cũ

tao-bo-loc-filter-xoa-mail-cu-zimbra-vivunet-2

Bước 3: Chọn mục Inbox hoặc mục lưu email trên webmail rồi nhấn Ok

tao-bo-loc-filter-xoa-mail-cu-zimbra-vivunet-3Article ID: 79
Created On: Mon, Aug 3, 2020 at 8:41 AM
Last Updated On: Mon, Aug 3, 2020 at 8:43 AM
Authored by: Đặng Văn Kiên [info@vinastar.net]

Online URL: https://doc.vinastar.net/article.php?id=79