Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo chức năng chuyển tiếp mail trên Axigen Email ( Cho tài khoản Admin)

Công ty Vinastar xin hướng dẫn bạn cách tạo chức năng chuyển tiếp nội dung mail đến 1 tài khoản mail mới.

Ví dụ, sếp yêu cầu bạn như sau: Chuyển tiếp nội dung tất cả thư của nhân viên đến mail của trưởng phòng. nắm và quản lý.

Bước 1: Đăng nhập vào trang admin quản lý của Axigen Email

Axigen Email

  • (1) Manager Account
  • (2) Chọn domain cần tạo ruler
  • (3) Chọn nút EDIT user bạn cần phải chuyển tiếp đi!

Bước 2: Chọn Message Filters ==> User Filters ==> Add Message Filters

 

Bước 3: làm theo hướng dẫn trên hình

Kết luận: với trường hợp tạo Ruler như trên, tất cả các mail gửi đến kiendv@vienchienluoc.vn sẽ được chuyển tiếp đến mail lamdv@vienvienluoc.vn và mail vẫn được lưu trữ trên cả 2!

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.