Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cách đăng nhập vào tài khoản Hosting

Vinastar xin Hướng dẫn bạn cách đăng nhập vào tài khoản quản trị hosting của mình!

Bước 1: Bạn cần đăng nhập vào trang quản lý của Vinatar, tại trang web: https://id.vinastar.net/clientarea.php

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, hãy sử dụng Email đã đăng ký dịch vụ với Vinastar, để khôi phục lại mật khẩu, Link khôi phục mật khẩu tại đây! https://id.vinastar.net/password/reset/begin

Bước 2: Mời bạn xem video hướng dẫn chi tiết như bên dưới.

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.