Home » Categories » Dịch vụ Email Server » Zimbra

Hướng dẫn tạo Mail List Trên Zimbra

Hướng dẫn tạo Mail List trên hệ thông Mail Zimbra mà Vinastar đang sử dụng.

Đầu tiên các bạn chọn vào dịch vụ Mail của mình 

Maillist_1.jpg

Tích vào Mail List

Maillist_2.jpg

 

Thêm mới Mail list

Maillist_3.jpg

 

Tại bước này, các bạn nhập các thông tin yêu cầu !

Maillist_4.jpg

 

Lưu ý: phải tích vào Nút Nhận như như bên dưới

Maillist_7.jpg

 

 

Như vậy các bạn đã tạo xong Mail List: với tên mail là là: hcns@dangvankien.com

Các bạn thử test gửi đến Mail List này xem đã được chưa ?

Maillist_5.jpg

 

Kết quả đã gửi OK

Maillist_6.jpg

 

 

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.