Home » Categories » Dịch vụ Email Server » Zimbra

Hướng dẫn đổi mật khẩu trên Mail Zimbra

Hướng dẫn thay đổi Mật khẩu Email!

Để thay đổi mật khẩu tài khoản Mail của bạn. bạn truy cập qua trình duyệt web (Chrome / IE...) bằng link webmail của bạn.

ví dụ: http://mail.vinastar.org hoặc http://mail.tên miền của bạn

 

 

Nếu máy tính của bạn cài đặt phần mềm diệt Virus, hấy bấm tiếp tục như hình dưới để vào website! 

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.