Home » Categories » Dịch vụ Email Server » Zimbra

Hướng dẫn cài đặt Mail tên miền trên Điện thoại iPhone [Zimbra]

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Mail tên miền trên hệ điều hình OS, áp dụng trên điện thoại iphone, ipad..vv

Đầu tiền, các bạn vào mục Cài đặt trên iPhone ===> Mục mật khẩu & tài khoản

 

Chọn Thêm tài khoản mới

 

Chọn Khác

Thêm tài khoản mail

Nhập thông tin cơ bản của Tài khoản.

Ở bước theo theo này: chon bạn tích chọn vào POP

Và nhập các thông tin cụ thể như bên dưới, 

Lưu ý thay đổi tên tài khoản mail. máy chủ mail thành của bạn

ở mục trên, Máy chủ mail, các bạn có thể để là: mail.vinastar.org cũng được nhé.

Như vậy là các bạn đã cấu hình thành công tài khoản của mình trên điện thoại sử dụng HĐH OS Apple

 

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.