Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2016 - 2019

Cách 1: Xem Video Hướng dẫn

Cách 2: Hướng dẫn  chi tiết bằng Hình ảnh.

Bước 1: Vào Account Information

Tại giao diện chính Outlook vào File rồi chọn Info
Cấu hình Mail Outlook 2019

Bước 2: Add Account

B1: Tại mục Info trong menu File, click vào nút Add Account để tạo một tài khoản mới.

Cấu hình Mail Outlook 2019

B2: Chọn NEW để thêm mới tài khoản?

Cấu hình Mail Outlook 2019

 

B3: Gõ địa chỉ mail của bạn vào?

Cấu hình Mail Outlook 2019

B4: Chọn POP Hoặc IMAP, Nhưng tôi thường chọn iMAP nó dễ sử dụng hơn

Cấu hình Mail Outlook 2019

B5: Gõ mật khẩu Email của bạn vào, Sau đó nhấn Connect

Cấu hình Mail Outlook 2019

 

Cấu hình Mail Outlook 2019

B6: Chọn Change Account Settings

Cấu hình Mail Outlook 2019

Bước 3: Nhập thông tin máy chủ 

Cấu hình Mail Outlook 2019

Bạn cần thay đổi mấy cái ô được khoanh mầu đỏ? bằng tài khoản tên miền của bạn sử dụng, và phải có Chứ MAIL. ở trước tên miền , Các mục khác để nguyên

Ví dụ: Mail.Tên miền của bạn.COM 

Bước 4: Hoàn tất và sử dụng 

Cấu hình Mail Outlook 2019

 

 

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.