Home » Categories » Dịch vụ Email Server » Hướng dẫn sử dụng Email Vinastar

Chặn email nhận không mong trên hệ thống máy chủ Mail (MDaemon)

Hướng dẫn này áp dụng cho máy chủ sử dụng phần mềm quản trị mail: MDaemon Email Server for Windows

Bạn là một quản trị viên máy chủ Mail, bị nhân viên phiền hà vì suốt ngày nhận SPAM mail, từ các nội dung không mong muốn. Bạn muốn chặn nó hoàn toàn để không phải nhận các thư Rác kiểu như: Quảng cáo, Spam...vv

Ví dụ: bạn cần chặn chiều nhận vào Server Mail, từ email: mr.ken84@gmail.com

Bạn truy cập vào trang quản trị mail: http://ip-server:1000 , tiếp theo truy cập Sercurity ==> Sender Blacklist

MDaemon Email Server for Windows

Bạn nhập các địa chỉ email cần chặn vào ô số (3)

Trường hợp bạn muốn chặn tất cả các email từ 1 tên miền, thì bạn nhập vào ô số (3) theo kiểu: *@vietpor.com

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.