Home » Categories » Dịch vụ Email Server » Hướng dẫn sử dụng Email Vinastar

Hướng dẫn phân luồng email trong webmail worldclient mdeamon

Vinastar xin hướng dẫn bạn cách tạo luồng filters ngay trong webmail worldclient của mail server mdeamon.

Cách này hữu ích cho việc tạo luồng mail, phân luồng mail gửi tới hoặc gửi đi tới thư của mình như có thể đưa email người quan trọng vào mục quan trọng, hoặc xóa ngay email rác, hoặc có thể đưa email hay giao dịch của mình từ hộp junk vào ngay inbox (trường hợp mail người gửi tới mail người nhận bị hệ thống nghi ngờ là mail rác, do email fw hoặc cc quá nhiều lần, nội dung email chứa ký tự lạ, chứa nhiều tên email, hoặc đính kèm files bị nghi chứa virus, email không có tiêu đề…)…

Dưới đây là minh họa việc tạo luồng mail gửi từ mail nào đó tới mail của bạn vào thẳng inbox.

Bước 1: vào mục Options -> chọn Filters.

Bước 2: tại cửa sổ New Filter, sau chữ If -> bạn chọn From (có nghĩa gửi từ người nào đó) -> contain (bao gồm, hoặc chứa…) Ô tiếp theo nhập email (email from, email người gửi) -> Move to -> Inbox -> nhấn Add filter

Hướng dẫn phân luồng email trong webmail worldclient mdeamon

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.