Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo bản ghi MX Recode cho tên miền đề sử dụng Email

Bước đầu tiên để có thể sử dụng email theo tên miền là cần tạo ra bản ghi MX recode  trỏ đến ip server của nhà cung cấp dịch vụ Email Hosting.

Ví dụ: Chúng ta sẽ tạo bản ghi MX cho tên miền: vinastar.info , trỏ đến ip email 101.99.3.123

Để làm được điều này bạn có thể Liên hệ với nhà đăng ký tên miền của bạn và nhờ họ trỏ giúp là được.

Với những tên miền đăng ký tại Vinastar các bạn làm như sau:

Quy cập vào trang: https://cus.vinastar.net/clientarea.php

 

 

 

 

 

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.