Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn tạo bản ghi MX Recode cho tên miền đề sử dụng Email

Bước đầu tiên để có thể sử dụng email theo tên miền là cần tạo ra bản ghi MX recode  trỏ đến ip server của nhà cung cấp dịch vụ Email Hosting.

Ví dụ: Chúng ta sẽ tạo bản ghi MX cho tên miền: vinastar.info , trỏ đến ip email 101.99.3.123

Để làm được điều này bạn có thể Liên hệ với nhà đăng ký tên miền của bạn và nhờ họ trỏ giúp là được.

Với những tên miền đăng ký tại Vinastar các bạn làm như sau:

Quy cập vào trang: https://cus.vinastar.net/clientarea.php

 

 

 

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn Check mail server vinastar qua POP3 của Gmail.Com
Viewed 196 times since Sat, Jan 30, 2016
Hướng dẫn tạo tài khoản email hosting
Viewed 100 times since Sat, Jul 30, 2016
Hướng dẫn tạo chứ kỹ có hình ảnh trong Email hosting Roundcube
Viewed 119 times since Wed, Nov 9, 2016
[MDaemon] Xử lý lỗi The server responded - ERR Connection refused
Viewed 15 times since Tue, Aug 7, 2018
Chặn email nhận không mong trên hệ thống máy chủ Mail (MDaemon)
Viewed 11 times since Tue, Aug 7, 2018
Hướng dẫn tạo chứ kỹ trang webmail
Viewed 89 times since Thu, Aug 18, 2016