Home » Categories » Multiple Categories

Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

rm -f /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Vậy là xong.

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7
Xem 199 - Đăng ngày Wed, Apr 8, 2020
Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server
Xem 132 - Đăng ngày Fri, Apr 17, 2020
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Xem 1514 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Nhận cài đặt và cấu hình hệ thống Email Server như MDeamon, KERIO, Exchange Server...
Xem 1433 - Đăng ngày Mon, Feb 1, 2016
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Xem 509 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Xem 2485 - Đăng ngày Wed, Mar 2, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 454 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 339 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 532 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 420 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016