Home » Categories » VPS » VPS Linux

Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

Kiểm tra hostname hiện tại

hostname

Đổi sang hostname mới là vinastar.net

echo "HOSTNAME=vinastar.net" >> /etc/sysconfig/network
hostname "vinastar.net"

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net localhost

Khởi động lại server

reboot

Thực hiện trên Ubuntu

Các lệnh đổi tên:

echo "vinastar.net" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net vinastar
Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 363 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 333 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 425 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Xem 390 - Đăng ngày Tue, Mar 1, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Xem 1030 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Xem 1232 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 137 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Xem 277 - Đăng ngày Thu, Aug 11, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 456 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Xem 1397 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016