Home » Categories » VPS » VPS Linux

Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

Kiểm tra hostname hiện tại

hostname

Đổi sang hostname mới là vinastar.net

echo "HOSTNAME=vinastar.net" >> /etc/sysconfig/network
hostname "vinastar.net"

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net localhost

Khởi động lại server

reboot

Thực hiện trên Ubuntu

Các lệnh đổi tên:

echo "vinastar.net" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net vinastar
Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 381 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Xem 1271 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 8 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Xem 414 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7
Xem 36 - Đăng ngày Wed, Apr 8, 2020
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Xem 257 - Đăng ngày Thu, Aug 11, 2016
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Xem 400 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 257 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Xem 362 - Đăng ngày Tue, Mar 1, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 419 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016