Home » Categories » VPS » VPS Linux

Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

Kiểm tra hostname hiện tại

hostname

Đổi sang hostname mới là vinastar.net

echo "HOSTNAME=vinastar.net" >> /etc/sysconfig/network
hostname "vinastar.net"

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net localhost

Khởi động lại server

reboot

Thực hiện trên Ubuntu

Các lệnh đổi tên:

echo "vinastar.net" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net vinastar
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 1078 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Xem 1528 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Xem 442 - Đăng ngày Tue, Mar 1, 2016
Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server
Xem 134 - Đăng ngày Fri, Apr 17, 2020
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 534 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 343 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Xem 351 - Đăng ngày Thu, Aug 11, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 424 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Xem 1680 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 324 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016