Home » Categories » VPS » VPS Linux

Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS

GD là thư viện hỗ trợ xử lý hình ảnh trong PHP, mặc định sẽ không được cài đặt khi bạn cài PHP. Để có thể sử dụng thư viện này, bạn hãy thực hiện các bước sau trên cửa sổ Terminal CentOS

Cài đặt GD

yum install gd gd-devel php-gd

Khởi động lại Apache

service httpd restart
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 532 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Xem 2485 - Đăng ngày Wed, Mar 2, 2016
Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server
Xem 132 - Đăng ngày Fri, Apr 17, 2020
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Xem 520 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 536 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Xem 1102 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Xem 510 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 454 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 321 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 1027 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020