Home » Categories » VPS » VPS Linux

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess (vd đường dẫn như thế này: http://vinastar.net/ten-mien-viet-nam.html) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau:

Cài đặt module Apache mod_rewrite

Mở file cấu hình Apache

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride All trong thẻ <Directory “/var/www/html”>

Có thể bạn sẽ cần thay đổi luôn trong thẻ <Directory />

Sau đó khởi động lại Apache là được

service httpd restart
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 369 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 345 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server
Xem 200 - Đăng ngày Fri, Apr 17, 2020
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 1479 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020
Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7
Xem 273 - Đăng ngày Wed, Apr 8, 2020
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Xem 409 - Đăng ngày Thu, Aug 11, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 460 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 499 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 582 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 648 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016