Home » Categories » VPS » VPS Linux

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess (vd đường dẫn như thế này: http://vinastar.net/ten-mien-viet-nam.html) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau:

Cài đặt module Apache mod_rewrite

Mở file cấu hình Apache

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride All trong thẻ <Directory “/var/www/html”>

Có thể bạn sẽ cần thay đổi luôn trong thẻ <Directory />

Sau đó khởi động lại Apache là được

service httpd restart
Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 242 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7
Xem 36 - Đăng ngày Wed, Apr 8, 2020
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 8 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Xem 400 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 257 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 381 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Xem 257 - Đăng ngày Thu, Aug 11, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 445 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Xem 1228 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Xem 361 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016