Home » Categories » VPS » VPS Linux

Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD

Thông thường khi cần kết nối mình sử dụng luôn sFTP, tuy đặc điểm giao thức này rất bảo mật nhưng tốc độ transfer thường chậm hơn so với giao thức FTP truyền thống.

Nếu bạn coi trọng vấn đề tốc độ truyền tải, hãy sử dụng ProFTPD để tạo FTP Server.

proftpd

Cài đặt FTP Server với ProFTPD

Đầu tiên bạn cần cài đặt EPEL repository để có thể cài đặt ProFTPD dùng lệnh yum.

Tiếp theo cài đặt ProFTPD

yum install proftpd

Cấu hình ProFTPD

Cấu hình mặc định của ProFTPD đã dùng được rồi, nếu muốn chỉnh sửa thêm bạn hãy edit file /etc/proftpd.conf

Tiếp theo, thêm /bin/false vào cuối file /etc/shells với lệnh sau:

echo "/bin/false" >> /etc/shells

Nội dung file sau đó sẽ tương tự như sau:

/bin/sh
/bin/bash
/sbin/nologin
/bin/tcsh
/bin/csh
/bin/false

Tạo FTP user

Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo user để kết nối FTP (nhớ thay domain.com bằng đường dẫn site của bạn)

useradd userftp -p 'mypass' -d /home/domain.com/ -s /bin/false
passwd userftp

Khởi động FTP Server

service proftpd start

Tự động chạy ProFTPD khi boot VPS

sudo chkconfig --levels 235 proftpd on

Vậy là xong rồi đấy, giờ bạn có thể kết nối FTP đến server sử dụng account đã tạo ở trên. Trong trường hợp không login được vào bạn hãy thử chạy lại lệnh passwd userftp

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Viewed 133 times since Thu, Aug 11, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Viewed 156 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Viewed 188 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Viewed 294 times since Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Viewed 334 times since Fri, Feb 26, 2016
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Viewed 1750 times since Wed, Mar 2, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Viewed 195 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Viewed 217 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Viewed 238 times since Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Viewed 710 times since Fri, Feb 26, 2016