Home » Categories » VPS » VPS Linux

Thay đổi Timezone trên Ubuntu

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Sau đó bạn lựa chọn Asia/Ho Chi Minh City để chuyển sang múi giờ VN

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 563 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7
Xem 199 - Đăng ngày Wed, Apr 8, 2020
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Xem 492 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Xem 1514 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 1027 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Xem 1667 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Xem 1102 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Xem 520 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 532 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server
Xem 132 - Đăng ngày Fri, Apr 17, 2020