Home » Categories » VPS » VPS Linux

Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS

Tương tự như bài hướng dẫn cài đặt trên Ubuntu, trong bài này mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người 2 cách để cài đặt phpMyAdmin trên CentOS.

I. Cài đặt phpMyAdmin package

Trước khi tiến hành cài đặt phpMyAdmin bạn cần cài đặt trước LAMP hoặc LEMP server trên CentOS.

1. Thêm EPEL repo

phpMyAdmin không có sẵn trong repo mặc định của CentOS nên muốn cài bạn phải sử dụng Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo.

Cài đặt

yum install epel-release

Check lại repo bằng cách

yum repolist
. . .
repo id     repo name                    status
base      CentOS-6 - Base                 6381
epel      Extra Packages for Enterprise Linux 6 - x86_64 9788
extras     CentOS-6 - Extras                 13
updates     CentOS-6 - Updates               1336
repolist: 17518

Bạn sẽ thấy EPEL có trong list repo.

 

2. Cài đặt phpMyAdmin

yum install phpmyadmin

3. Cấu hình phpMyAdmin

nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Để có thể truy cập được vào phpMyAdmin bạn cần thay đổi thông tin IP từ 127.0.0.1 sang All.

Bạn cũng có thể giới hạn truy cập bằng cách sử dụng IP của bạn. Tuy nhiên, do đặc điểm mạng ADSL VN thường xuyên thay đổi IP nên bạn không nên dùng IP cá nhân.

Có 4 chỗ bạn cần thay đổi IP

. . .
Require ip All
. . .
Allow from All
. . .
Require ip All
. . .
Allow from All
. . .

Lưu và khởi động lại server

service httpd restart

Check kết quả bằng cách truy cập vào http://<youraddress>/phpmyadmin rồi đăng nhập sử dụng account root mysql.

II. Cài đặt phpMyAdmin script

Với các bước trên các bạn đã có thể cài xong phpMyAdmin được rồi. Tuy nhiên, có một số lí do nên mình khuyên các bạn nên sử dụng script phpMyadmin mà thôi:

 1. Chỉ khi nào chạy mới dùng đến bộ nhớ -> tiết kiệm tài nguyên server
 2. Có thể tùy biến đường dẫn phpmyadmin -> bảo mật hơn

Đầu tiên bạn cần chọn phiên bản muốn cài trong trang chủ phpMyAdmin

Copy đường dẫn trực tiếp với file extension là .zip, ví dụ bản 4.4.14 là https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.zip

Vào thư mục www chứa nội dung website, chạy lệnh sau

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.zip

Giải nén

unzip phpMyAdmin-*.zip

Xong bạn sẽ có folder phpMyAdmin-4.4.14-english, để sử dụng bạn truy cập vào link http://<youraddress>/phpMyAdmin-4.4.14-english. Tất nhiên bạn có thể đổi tên thành bất cứ cái nào bạn muốn để sử dụng và bảo mật hơn.

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 567 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server
Xem 134 - Đăng ngày Fri, Apr 17, 2020
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Xem 512 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL (https) với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
Xem 612 - Đăng ngày Tue, Apr 7, 2020
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 324 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Xem 350 - Đăng ngày Thu, Aug 11, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Xem 1678 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7
Xem 209 - Đăng ngày Wed, Apr 8, 2020
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 460 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Xem 1364 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016