Home » Categories » Dịch vụ Email Server » HDSL Email Hosting (cPanel/WHM)

Hướng dẫn tạo chứ kỹ có hình ảnh trong Email hosting Roundcube

Chữ ký email ở đây không phải là chữ ký của bạn, mà là phần thông tin luôn tự động xuất hiện ở cuối của một nội dung email. Bạn chỉ cần thiết lập một lần và phần chữ ký này sẽ được hệ thống email tự động thêm vào cuối nội dung email mỗi lần gửi mail.

Hầu hết người dùng email đều muốn tạo cho mình một chữ ký cuối thư thật chuyên nghiệp với các thông tin liên lạc cơ bản cần thiết khi gửi email cho người nhận. Tuy nhiên, thật khó nếu như bạn không có “khiếu” để sáng tạo cho mình 1 chữ ký đẹp. Quản Trị Mạng xin hướng dẫn các bạn tạo chữ ký cho tài khoản Gmail của minh theo cách chuyên nghiệp nhất.

Bước 1: Đăng nhập vào webmail.

Bước 2: Hướng dẫn tạo chứ kỹ chuyên nghiệp khi gửi email.

Sau khi đăng nhập vào webmail bạn bấm vào nút "Thiết lập cấu hình".

Hướng dẫn tạo chứ ký cho email

Hướng dẫn tạo chứ ký cho email

Thực thiện theo các chỉ dẫn từ 1 đến 5 như trên hình.

Hướng dẫn tạo chứ ký cho email

Chọn hỉnh ảnh

Hướng dẫn tạo chứ ký cho email

Lưu ý: hình ảnh phải có kích thước nhỏ hơn 64kb

 

Như vậy chúng ta đã tạo xong phần chứ ký kèm theo ảnh Logo công ty thật sự chuyên nghiêp.

Bước 3: Cài đặt mặc định khi gửi mail xuất hiện logo công ty kèm theo.

 Hướng dẫn tạo chứ ký cho email

Thực hiện các hướng dẫn theo hình trên.

 Và đây là kết quả.

Hướng dẫn tạo chứ ký cho email

 

Chúc các bạn thành công! 

 

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.