Home » Categories » Dịch vụ Email Server » HDSL Email Hosting (cPanel/WHM)

Hướng dẫn Tạo mới/ Xóa email account của Mailing list trên cPanel

Bước 1: Đăng nhập quản trị Email

Bạn hãy làm theo hướng dẫn này để truy cập vào Dịch vụ mail của bạn: https://doc.vinastar.net/article.php?id=39

Bước 2: CLick “Mailing lists

Bước 3:

Tạo tải khoản email nhóm trong mục “Create a Mailing List”

Click vào “Managa”

Bước 4: chọn “Membership Management”

Để tạo/thêm user: Mass Subscription >> điền user ở mục Enter one address per line below… >> Submit Your Changes

Để xóa user: Mass Removal >> điềnuser ở mục “Enter one address per line below…” >> Submit Your Changes

Lưu ý: Nhập mỗi user cách nhau một dòng.

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.